Bài 10 trang 36 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 36 VBT toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được...

Quảng cáo

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) \(-\dfrac{1}{3}{x^2}y\) và \(2x{y^3}\);                           

b) \(\dfrac{1}{4}{x^3}y\) và \( - 2{x^3}{y^5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - \dfrac{1}{3}{x^2}y} \right).(2x{y^3}) \)

\(= \left( { - \dfrac{1}{3}.2} \right).({x^2}.x).(y.{y^3}) \)\(\,= \dfrac{{ - 2}}{3}{x^3}{y^4}\)

Bậc của đơn thức là \(7\).

b) \(\left( {\dfrac{1}{4}{x^3}y} \right).( - 2{x^3}{y^5})\)

\(=\left( {\dfrac{1}{4}} \right)\left( { - 2} \right).({x^3}.{x^3}).(y.{y^5})\)

\(=  - \dfrac{1}{2}{x^6}{y^6}\)

Bậc của đơn thức là \(12\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close