Bài 9 trang 115 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 115 VBT toán 7 tập 1. Cho ∆ABC= ∆ DEF. Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết AB=4cm, BC=6cm, DF= 5cm ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho \(∆ABC= ∆ DEF.\) Tính chu vi mỗi tam giác nói trên biết \(AB=4cm, BC=6cm, DF= 5cm\) (chu vi của một tam giác là tổng độ dài ba cạnh của tam giác đó)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

+ Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác. 

Lời giải chi tiết

\(∆ABC= ∆ DEF\), suy ra: \(DE=AB=4cm,\) \(EF=BC=6cm,\) \(AC=DF=5cm.\)

Chu vi tam giác \(ABC\) bằng: \(AB+BC+AC = 4+6+5=15 \;(cm)\)

Chu vi \(\Delta DEF\) bằng: \(DE+EF+DF = 4+6+5=15\; (cm )\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
list
close
Gửi bài Gửi bài