Bài 10 trang 115 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 10 trang 115 VBT toán 7 tập 1. Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC (Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh là H, I, K...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác \(ABC\) (Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh \(H,I,K.\) Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết:

\(AB=KI\), \(\widehat{B}=\widehat{K}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Trong hai tam giác bằng nhau, ta có \(\widehat{B}=\widehat{K}\) nên \(B\) và \( K\) là hai đỉnh tương ứng.

Ta lại có \(AB\) và \( KI\) là hai cạnh tương ứng nên \(A\) và \( I\) là hai đỉnh tương ứng.

Còn lại \(C\) và \(H\) là hai đỉnh tương ứng.

Vậy \(∆ABC=∆IKH\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài