Bài 7 trang 114 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 7 trang 114 VBT toán 7 tập 1. Cho ∆ ABC= ∆ HIK. a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC ...

Quảng cáo

Đề bài

 Cho \(∆ ABC= ∆ HIK\)

a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh \(BC\). Tìm góc tương ứng với góc \(H\)

b) Tìm các cạnh bằng nhau, tìm các góc bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau. 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Cạnh tương ứng với \(BC\) là cạnh \(IK\).

Góc tương ứng với góc \(H\) là góc \(A\).

b) \(∆ ABC= ∆ HIK\) nên \(AB=HI, BC=IK, AC=HK\).

\(\widehat{A}=\widehat{H}\), \(\widehat{B}=\widehat{ I  }\),\(\widehat{C}=\widehat{K}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close