Bài 9 trang 102 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 9 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) vuông góc với nhau tại \(O\). Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

a) Hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) cắt nhau tại \(O\).

b) Hai đường thẳng \(xx’\) và \(yy’\) tạo thành bốn góc vuông.

c) Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) cắt nhau.

Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu \(xx'\perp yy'\).

Lời giải chi tiết

\(\widehat {xOy} = \widehat {x'Oy'} = {90^o}\) (hai góc đối đỉnh)

\(\widehat {x'Oy} + \widehat {xOy} = {180^o} \) (hai góc kề bù)

\(\Rightarrow \widehat {x'Oy} = {180^o} - \widehat {xOy} \)\(\,= {180^o} - {90^o} = {90^o}\)

\(\widehat {x'Oy} = \widehat {xOy'} = {90^o}\) (hai góc đối đỉnh).

Do đó, mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt.

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Đúng.

Loigiaihay.com

 • Bài 10 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 10 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

 • Bài 11 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 11 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d....

 • Bài 12 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 12 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

 • Bài 13 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 13 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.

 • Bài 14 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 14 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài