Bài 8.2 trang 10 SBT hóa học 8

Giải bài 8.2 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :...

Quảng cáo

Đề bài

Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :

Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về :

a) Số lớp electron (mấy lớp).

b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 1 vòng tròn = 1 lớp e

b) Số chấm trên vòng tròn ngoài cùng (tính từ hạt nhân) = số e lớp ngoài cùng

Lời giải chi tiết

a) Nguyên tử các nguyên tố liti, oxi và flo giống nhau về số lớp electron, cùng có hai lớp.

    Nguyên tử các nguyên tố natri, lưu huỳnh và clo giống nhau, cùng có ba lớp electron.

b) Nguyên tử các nguyên tố liti, natri và kali giống nhau về số electron ở lớp ngoài cùng, đều có 1 e.

    Nguyên tử các nguyên tố clo và flo giống nhau đều có 7 e ở lớp ngoài cùng.

    Nguyên tử các nguyên tố lưu huỳnh và oxi giống nhau đều có 6 e ở lớp ngoài cùng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 8: Luyện tập
 • Bài 8.3* trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.3* trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hãy tính xem trong 1 g hiđro có bao nhiêu nguyên từ H ....

 • Bài 8.4 trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.4 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Hình bên là mô hình cùng sơ đồ phân tử khí amoniac (a) và khí sunfurơ (b)....

 • Bài 8.5 trang 10 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.5 trang 10 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O...

 • Bài 8.6 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.6 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử O. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất....

 • Bài 8.7 trang 11 SBT hóa học 8

  Giải bài 8.7 trang 11 sách bài tập hóa học 8. Dùng phễu chiết (hình trang 11 SBT hóa học 8), hãy nói cách làm để tách nước ra khỏi dầu ôliu (dầu ăn)....

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài