Giải bài 6,7,8,9,10 trang 82 SBT Sinh học 11

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 82 sách bài tập Sinh học 11. 6. Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái ?

A. Bọ ngựa, cào cào.

B. Cánh cam, bọ rùa.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải :

Cá chép, khỉ, chó, thỏ không qua biến thái 

Chọn C

Câu 7

7. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

C. Bọ ngựa, cào cào

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải :

Cánh cam, bọ rùa phát triển qua biến thái hoàn toàn 

Chọn A

Câu 8

8. Những sinh vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn ?

A. Cánh cam, bọ rùa.

B. Bọ ngựa, cào cào.

C. Cá chép, khỉ, chó, thỏ.

D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải :

Bọ ngựa, cào cào phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Chọn B

Câu 9

9. Hiện tượng không thuộc biến thái là:

A. rắn lột bỏ da

B. châu chấu trưởng thành có kích thước lớn hơn châu chấu còn non.

C. nòng nọc có đuôi còn ếch thì không.

D. bọ ngựa trưởng thành khác bọ ngựa còn non ở một số chi tiết

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết sinh trưởng và phát triển ở động vật

Lời giải :

Hiện tượng không thuộc biến thái là:  rắn lột bỏ da

Chọn A

Câu 10

10. Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ

A. tuyến yên.                 B. buồng trứng

C. tuyến giáp.                D. tinh hoàn.

Phương pháp giải :

Ở động vật, hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ tuyến yên.

Lời giải :

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 81
Gửi bài