Bài 6 trang 56 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 56 VBT toán 7 tập 1. Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5 kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường...

Quảng cáo

Đề bài

Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ \(2,5 kg\) dâu. Theo công thức, cứ \(2 kg\) dâu thì cần \(3 kg\) đường. Hạnh bảo cần \(3,75kg\), còn vân bảo cần \(3,25kg\). Theo em ai đúng, vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(y\) là số kg đường và \(x\) là số kg dâu.

Theo điều kiện bài toán hai đại lượng \(y\) và \(x\) tỉ lệ thuận nên ta có \(y=kx\) \((k\ne0)\)    (1)

Thay \(x = 2\) và \(y = 3\) vào (1) ta có \(3 = k.2\). Suy ra \(k =  \dfrac{3}{2}\)

Vậy \( y =  \dfrac{3}{2}x\)

Khi \(x = 2,5\) kg thì \(y =  \dfrac{3}{2}.2,5 = 3,75\) kg.
Trả lời: Vậy bạn Hạnh đúng.
 
Loigiaihay.com

Quảng cáo
close