Bài 58 trang 45 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 45 VBT toán 7 tập 1. Sắp xếp các số thực: -3,2; 1; - 1/2; 7,4; 0; -1,5...

Quảng cáo

Đề bài

 Sắp xếp các số thực:

\(-3,2; 1; -\dfrac{1}{2}; 7,4; 0; -1,5\).

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Áp dụng quy tắc so sánh hai số hữu tỉ, tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

- Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ là khoảng cách từ điểm đó đến điểm \(0\) trên trục số.

Lời giải chi tiết

a) \(-3,2<-1,5<-\dfrac{1}{2}<0<1<7,4.\)

b) \(0<\dfrac{1}{2}<1<1,5<3,2<7,4\) do đó:

\(\left | 0 \right |<\left | -\dfrac{1}{2} \right |<\left | 1 \right |<\left | -1,5 \right |<\left | -3,2 \right |\)\(<\left | 7,4 \right |.\)

Chú ý: \(-\dfrac{1}{2}=-0,5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close