Giải bài 5,6,7,8 trang 93 SBT sinh học 11

Giải bài 5,6,7,8 trang 93 sách bài tập sinh học 11. 5. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

5. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

A. toàn nâng.                       B. phân hoá

C. chuyên hoá.                    D.cảm ứng

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết vô tính ở thực vật 

Lời giải :

Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính  toàn nâng.     

Chọn A

Câu 6

6.Thụ phấn là quá trình

A. vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ.

B. hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng,

C. vận chuyển hạt phấn từ nhuỵ đến núm nhị.

D. hợp nhất hai nhân tinh trùng với một tế bào trứng

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật

Lời giải :

Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ. 

Chọn A

Câu 7

7. Hạt được hình thành từ

A. bầu nhuỵ

B. bầu nhị.

C. noãn đã được thụ tinh

D. hạt phấn.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật 

Lời giải :

Hạt được hình thành từ noãn đã được thụ tinh.  

Chọn C

Câu 8

8. Hạt lúa thuộc loại

A. hạt có nôi nhũ

B quả giả

C. hạt không nội nhũ

D. quả đơn tính.

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết hữu tính ở thực vật 

Lời giải :

Hạt lúa thuộc loại hạt có nội nhũ.    

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 92
Gửi bài