Bài 5 trang 40 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ thứ XIX phát triển mạnh mẽ?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh mẽ? Nêu những dấu hiệu chứng tỏ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Lời giải chi tiết

* Nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh mẽ vì:

- Do Nhật tiến hành hàng loạt những cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa...

- Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ.

* Những dấu hiệu chứng tỏ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa: 

- Sự xuất hiện của các công ty độc quyền gây lũng đoạn và chi phối toàn bộ nền kinh tế.

- Thực hiện chính sách bóc lột tối đa đối với nhân dân.

- Thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến bằng hàng loạt cuộc chiến tranh: Đài Loan, Nga, Trung Quốc, Triều Tiên.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị

 • Bài 3 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật?

 • Bài 2 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải

 • Bài 1 trang 38 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close