Bài 3 trang 39 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật?

Quảng cáo

Đề bài

Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật? Tình hình đó đặt ra cho nước này sự lựa chọn ra sao? Hãy liên hệ với tình hình chung ở các nước trong khu vực (châu Á) và Việt Nam trong cùng thời kì lịch sử này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc Duy Tân Minh Trị

Lời giải chi tiết

* Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX:

- Chế độ phong kiến lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

- Các nước đế quốc tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, âm mưu xâm lược nước này.

* Tình hình đó đặt ra cho Nhật Bản sự lựa chọn: Hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến mục nát để trở thành miếng mồi cho thực dân phương Tây, hoặc canh tân để phát triển đất nước.

* Liên hệ:

- Đây là tình trạng chung của hầu hết các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị

 • Bài 5 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ thứ XIX phát triển mạnh mẽ?

 • Bài 2 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải

 • Bài 1 trang 38 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close