Bài 1 trang 38 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là

A. bị các nước đế quốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu chiếm lược.

B. chế độ phong kiến mục nát.

C. nhà nước thực hiện chính sách “bế quan toả cảng”.

D. một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải cách tân, phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Câu 2:

Đề bài:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian

A. tháng 1-1867

B. tháng 1-1868

C. tháng 1-1869

D. tháng 1-1870

Câu 3:

Đề bài:

Cuộc Duy tân Minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản vì

A. làm sụp đổ chế độ quân chủ, chính quyền chuyển vào tay tư sản, đứng đầu là Thiên hoàng.

B. những cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá - giáo dục mang tính chất tư sản rõ rệt, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển.

C. do giai cấp tư sản tiến hành.

D. tất cả các ý trên.

Câu 4:

Đề bài:

Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là

A. nền kinh tế chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh.

B. sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng, dẫn tới sự hình thành các công ti độc quyền.

C. Nhật Bản tiến hành đẩy mạnh chiến tranh xâm lược và mở rộng thuộc địa.

D. sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

Câu 5:

Đề bài:

Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở

A. Đông Bắc Á.

B. Đông Nam Á

C. Châu Á - Thái Bình Dương

D. Trung Quốc

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc Duy tân Minh Trị

Lời giải:

So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là một số bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải canh tân, phát triển đất nước theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Chọn: D

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc Duy tân Minh Trị

Lời giải:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản bắt đầu vào khoảng thời gian tháng 1 - 1868.

Chọn: B

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Cuộc Duy Tân Minh Trị

Lời giải:

Cuộc Duy tân Minh trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản vì những cải cách về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá - giáo dục mang tính chất tư sản rõ rệt, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Lời giải:

Dấu hiệu chứng tỏ những năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa là sự hình thành các công ti độc quyền và đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, mở rộng thuộc địa.

Chọn: D

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Lời giải:

Các vùng là thuộc địa hoặc phụ thuộc vào Nhật Bản hồi thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chủ yếu ở Đông Bắc Á.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải

 • Bài 3 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật?

 • Bài 4 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị

 • Bài 5 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ thứ XIX phát triển mạnh mẽ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close