Bài 4 trang 40 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị

Quảng cáo

Đề bài

a) Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị. 

- Về chính trị - xã hội: ...

- Về kinh tế: ...

- Về quân sự: ...

- Về văn hóa - giáo dục: ...

b) Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Cuộc Duy tân Minh Trị

Lời giải chi tiết

a) Nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị:

- Về chính trị - xã hội: 

+ Xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản.

+ Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Về kinh tế:

+ Thống nhất thị trường, tiền tệ.

+ Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống,...

- Về quân sự: 

+ Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.

+ Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.

+ Phát triển kinh tế quốc phòng.

- Về văn hóa - giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

+ Chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật.

+ Cử học sinh ưu tú du học phương Tây.

b) Ý nghĩa của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị: Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản:

- Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

- Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị xâm lược.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 40 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 40 sách bài tập Lịch sử 8. Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ thứ XIX phát triển mạnh mẽ?

 • Bài 3 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật?

 • Bài 2 trang 39 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 39 sách bài tập Lịch sử 8. Nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải

 • Bài 1 trang 38 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 38 sách bài tập Lịch sử 8. Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close