Bài 5 trang 33 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của cách mạng Tân Hợi (1911).

- Ý nghĩa:...

- Tính chất:...

- Hạn chế:...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết

- Ý nghĩa:

+ Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo.

+ Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.

- Tính chất: Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

- Hạn chế: Là một cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để:

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia. 

+ Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Viên Thế Khải, là một minh chứng.

+ Chưa đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, chưa đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. 

+ Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo đồng minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc

 • Bài 4 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 3 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • Bài 2 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 30 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close