Bài 2 trang 32 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ cuộc "chiến tranh thuốc phiện" (1840- 1842) mở đầu cho quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 

2. ☐ lãnh đạo phòng trào Duy tân ở Trung Quốc những năm cuối thế kỉ XIX là vua Quang Tự.

3. ☐ sáng lập ra Trung Quốc Đồng minh hội là Viên Thế Khải.

4. ☐ chính sách thủ cựu, phản động của triều đình Mãn Thanh là một nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho phòng trào cách mạng ở Trung Quốc thất bại.

5. ☐ cách mạng Tân Hợi còn nhiều điểm hạn chế cho nên ít ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của các nước trong khu vực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX và mục 3. Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 4

Sai: 2, 3, 5

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 • Bài 4 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 5 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc

 • Bài 1 trang 30 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close