Bài 3 trang 32 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với thông tin ở bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc chia xẻ, mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX và mục 3. Cách mạng Tân Hợi (1911)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy trình bày nội dung học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn

 • Bài 5 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Ý nghĩa, tính chất và những hạn chế của Cách Mạng Tân Hợi (1911)

 • Bài 6 trang 33 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 33 sách bài tập Lịch sử 8. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Trung Quốc

 • Bài 2 trang 32 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chứ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 1 trang 30 SBT sử 8

  Giải bài tập 1 trang 30 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Quảng cáo
close