Bài 4.66 trang 123 SBT đại số 10

Giải bài 4.66 trang 123 sách bài tập đại số 10. Tìm các giá trị của tham số m để các bất phương trình sau nghiêm đúng với mọi x...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị của tham số m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x

\(5{x^2} - x + m > 0;\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bpt \(a{x^2} + bx + c > 0(a\ne 0)\) nghiệm đúng với mọi x \( \Leftrightarrow \Delta  < 0\)

Lời giải chi tiết

\(5{x^2} - x + m > 0,\forall x\), do 5 >0 nên

\( \Leftrightarrow \Delta  = 1 - 20m < 0\) với \( \Delta  =(-1)^2 - 4,5.m = 1 - 20m < 0\)

\( \Leftrightarrow m > \dfrac{1}{{20}}\)

Vậy \( m > \dfrac{1}{{20}}\) thì \(5{x^2} - x + m > 0,\forall x\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close