Bài 43 trang 14 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 43 trang 14 sách bài tập toán 9. Trên một cánh đồng cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa giống cũ. Thu hoạch được tất cả 460 tấn thóc. Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên một ha là bao nhiêu ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên một cánh đồng cấy \(60\) ha lúa giống mới và \(40\) ha lúa giống cũ. Thu hoạch được tất cả \(460\) tấn thóc. Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên một ha là bao nhiêu biết rằng \(3\) ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn \(4\) ha trồng lúa cũ là \(1\) tấn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn :

Bước 1: Lập hệ phương trình

+ Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết

+ Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải hệ phương trình nói trên.

Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi năng suất trên một ha của lúa giống mới là \(x\) ( tấn), của lúa giống cũ là \(y\) (tấn).

Điều kiện: \(x > 0; y > 0\)

Do trên cánh đồng cấy \(60\) ha lúa giống mới và \(40\) ha lúa giống cũ thu hoạch được tất cả \(460\) tấn thóc nên ta có phương trình: \(60x + 40y = 460\)

Mà \(3\) ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn \(4\) ha trồng lúa cũ là \(1\) tấn nên ta có phương trình:

\(4y – 3x = 1\)

Khi đó ta có hệ phương trình:

\(\eqalign{
& \left\{ {\matrix{
{60x + 40y = 460} \cr 
{4y - 3x = 1} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{6x + 4y = 46} \cr 
{ - 6x + 8y = 2} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{12y = 48} \cr 
{4y - 3x = 1} \cr
} } \right. \cr& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{4.4 - 3x = 1} \cr
} } \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ {\matrix{
{y = 4} \cr 
{x = 5} \cr} } \right. \cr} \)

Giá trị \(x = 5; y = 4\) thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy năng suất trên \(1\) ha của lúa giống mới là \(5\) tấn, năng suất trên \(1\) ha của lúa giống cũ là \(4\) tấn.

Loigiaihay.com

 • Bài 44 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 44 trang 14 sách bài tập toán 9. Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong (vôi vữa và gạch có công nhân khác vận chuyển). Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ...

 • Bài 45 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 45 trang 14 sách bài tập toán 9. Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong bốn ngày thì xong việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong chín ngày rồi người thứ hai đến cùng làm tiếp trong một ngày nữa thì xong việc ...

 • Bài 46 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 46 trang 14 sách bài tập toán 9. Hai cần cẩu lớn bốc dỡ một lô hàng ở cảng Sài Gòn. Sau 3 giờ có thêm năm cần cẩu bé (công suất bé hơn) cùng làm việc. Cả bảy cần cẩu làm việc 3 giờ nữa thì xong ...

 • Bài 47 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 9. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được 1 giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được 2 giờ ...

 • Bài 48 trang 14 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 48 trang 14 sách bài tập toán 9. Ga Sài Gòn cách ga Dầu Giây 65km. Xe khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, xe hàng ở Dầu Giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 36 phút, ...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close