Bài 42.6 Trang 58 SBT hóa học 8

Giải bài 42.6 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12O6 trong nước :... .

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào những ô trống của bảng các số liệu thích hợp của mỗi dung dịch glucozơ C6H12Otrong nước :

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức 

\({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

\(C\%  = \dfrac{{{m_{ct}}}}{{{m_{{\rm{dd}}}}}} \times 100\% \)

Lời giải chi tiết

Bảng được hoàn thành như sau:

Dung dịch 1:

\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{12,6}}{{180}} = 0,07\,\,mol\)

V = 219 ml = 0,219 lít

\( \to {C_{M({C_6}{H_{12}}{O_6})}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,07}}{{0,219}} = 0,32M\)

Áp dụng các công thức: m = n.M \( \to n = \frac{m}{M}\)

\({C_M} = \frac{n}{V} \to n = {C_M}.V;V = \frac{n}{{{C_M}}}\)

Để tính tương tự dung dịch 2, 3 ta được kết quả như trong bảng.

 Loigiaihay.com

 • Bài 42.7 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.7 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol ...

 • Bài 42.5 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.5 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn...

 • Bài 42.4 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.4 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%,...

 • Bài 42.3 Trang 58 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.3 Trang 58 sách bài tập hóa học 8. Để xác định độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thưc nghiệm,...

 • Bài 42.2 Trang 57 SBT hóa học 8

  Giải bài 42.2 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Trong phòng thí nghiệm có các lọ đựng dung dịch NaCl, H2SO4, NaOH có cùng nồng độ là 0,5M...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài