Bài 42 trang 142 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 142 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC có góc A = 90^o ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = 90^\circ \). Trên tia đối của tia \(CA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(CD = CA\), Trên tia đối của tia \(CB\) lấy điểm \(E\) sao cho \(CE = CB.\) Tính số đo góc \(CDE.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết


Xét \(∆ABC\) và  \(∆DEC\), ta có:

+) \(AC = DC\) (gt)

+) \(\widehat {ACB} = \widehat {EC{\rm{D}}}\) (đối đỉnh)

+) \(BC = EC\) (gt)

\(\Rightarrow ∆ABC = ∆DEC \) (c.g.c)

\(\Rightarrow \widehat A = \widehat D\) (hai góc tương ứng)

Mà \(\widehat A = 90^\circ \) nên \(\widehat D = 90^\circ \).

Vậy \(\widehat {CDE} = {90^o}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close