Bài 42 trang 139 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 42 trang 139 VBT toán 7 tập 1. Các tam giác vuông ABC và DEF có...

Quảng cáo

Đề bài

Các tam giác vuông \(ABC\) và \(DEF\) có \(\widehat{A}=\widehat{D}= 90^o\), \(AC=DF.\) Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay góc) để \(\Delta ABC=\Delta DEF\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

+) Bổ sung \(AB=DE\) thì \( \Delta ABC= \Delta DEF\) theo trường hợp hai cạnh góc vuông.

+) Bổ sung \(\widehat{C}=\widehat{F}\) thì \( \Delta ABC= \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề.

+) Bổ sung \(BC=EF\) thì \( \Delta ABC= \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài