Bài 39 trang 136 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 136 VBT toán 7 tập 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác nhọn \(ABC\). Kẻ \(AH\) vuông góc với \(BC \) (\(H \in BC\)). Cho biết \(AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16 cm\). Tính độ dài \(AC;BC\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Pytago vào \(\Delta AHC \) vuông tại \(H \) ta có:

\(AC^2 = AH^2+HC^2=12^2+16^2\)\(\,=400=20^2\)

Suy ra \( AC = 20\,(cm )\)  

Áp dụng định lí Pytago vào \(\Delta AHB \) vuông tại \( H \) ta có:

\( BH^2=AB^2-AH^2\)\(\,=13^2-12^2=25=5^2\)

suy ra \( BH = 5\, (cm)\)

Do đó  \(BC = BH + HC = 5 + 16 = 21\, (cm)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close