Bài 36 trang 135 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 135 VBT toán 7 tập 1. Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau: a) 9cm,15cm,12cm...

Quảng cáo

Đề bài

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

a) \(9cm,15cm,12cm.\)

b) \(5dm,13dm,12dm.\)

c)\( 7m,7m,10m.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pytago đảo:

Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(9^2+12^2=225=15^2\)

Áp dụng định lí Pytago đảo, tam giác có độ dài ba cạnh \( 9cm, 15cm, 12cm\) là tam giác vuông.

b) Ta có \(5^2+12^2=169=13^2\)

Áp dụng định lí Pytago đảo, tam giác có độ dài ba cạnh \( 5dm, 13dm,12dm \) là tam giác vuông

c) \(7^2+ 7^2 ≠10^2\)

Áp dụng định lí Pytago đảo, tam giác có độ dài ba cạnh là \(7m, 7m, 10m \) không phải là tam giác vuông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close