Bài 38.21 Trang 55 SBT hóa học 8

Giải bài 38.21 Trang 55 sách bài tập hóa học 8. Cho 0,3 g một kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc)...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 0,3 g một kim loại tác dụng hết với nước cho 168 ml khí hiđro (ở đktc). Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hoá trị tối đa là III.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại , có hóa trị n

+) PTHH: \(2R + 2n{H_2}O \to 2R{(OH)_n} + n{H_2}\)

+) Dựa theo PTHH, lập pt toán học biểu diễn R theo n.

+) Biện luận R theo n => Kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi R là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại , có hóa trị n

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(2R + 2n{H_2}O \to 2R{(OH)_n} + n{H_2}\)

2R g                                            n mol

0,3 g                                         \(\dfrac{168}{{22400}}= 0,0075mol\)

Theo phương trình hóa học trên, ta có 

\(\dfrac{{2R}}{{0,3}} = \dfrac{n}{{0,0075}}\)

2R x 0,0075 = 0,3n   ----> R=20n

Với: n=1 ---> R=20 không có kim loại nào có nguyên tử khối là 20 (loại)

       n=2 ---->R=40 (Ca)

       n=3 -----> R= 60 (loại)

Kim loại là Ca

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài