Bài 38 trang 86 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 38 trang 86 VBT toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên đường phân giác AD, lấy điểm M (h.36) a) Chứng minh...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) cân tại \(A\). Trên đường phân giác \(AD\), lấy điểm \(M\) (h.36)

a) Chứng minh \(\Delta ABM = \Delta ACM;\)

b) So sánh các góc \(MBC\) và \(MCB\);

c) Chứng minh \(MD\) là một đường phân giác của tam giác \(MBC\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về tính chất ba đường phân giác trong tam giác và cách chứng minh tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Xét hai tam giác \(ABM\) và \(ACM\). Ta có \(AB = AC\) (vì tam giác \(ABC\) cân tại \(A\)), \(\widehat {BAM} = \widehat {CAM}\) (vì \(AD\) là đường phân giác xuất phát từ đỉnh \(A\)) và \(AM\) là cạnh chung. 

Vậy \(\Delta ABM = \Delta ACM\) (c.g.c)

b) Theo câu a,  \(\Delta ABM = \Delta ACM\) nên \(BM = CM\) (cặp cạnh tương ứng), nghĩa là \(\Delta MBC\) cân tại \(M,\) suy ra \(\widehat {MBC} = \widehat {MCB}.\)

c) Ta có: Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy đồng thời là đường trung tuyến nên từ giả thiết \(AD\) là đường phân giác của góc \(A,\) ta suy ra \(AD\) là đường trung tuyến của \(\Delta ABC\) tức là \(BD = DC,\) hay \(MD\) là đường trung tuyến của \(\Delta BMC.\) Suy ra \(MD\) là một đường phân giác của \(\Delta MBC.\)

Lưu ý : Bài [39] chính là câu a) và câu b) của bài này.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close