Bài 36 trang 106 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 106 VBT toán 7 tập 1. Vẽ lại hình 28 rồi vẽ thêm ...

Đề bài

Vẽ lại hình \(28\) rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với \(d\) đi qua \(M\), đi qua \(N.\)

b) Các đường thẳng song song với \(e\) đi qua \(M\), đi qua \(N.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước kẻ và êke để vẽ các đường thẳng vuông góc và các đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

a) Các đường thẳng vuông góc với \(d\) đi qua \(M\), đi qua \(N\): 

b) Các đường thẳng song song với \(e\) đi qua \(M\), đi qua \(N\):

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài