Bài 40 trang 108 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 108 VBT toán 7 tập 1. Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình 33.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy viết trình tự vẽ hình để có hình \(33\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ rồi nêu các bước vẽ.

Lời giải chi tiết

- Vẽ đường thẳng \(d_1\), trên \(d_1\) lấy điểm \(B\) bất kì.

- Qua \(B\) dựng đoạn thẳng \(AB\bot d_1\).

- Trên nửa mặt phẳng bờ \(d_1\) chứa điểm \(A\) lấy điểm \(C\) sao cho \(C\) không nằm trên hai đường thẳng \(AB\) và \(d_1\).

- Qua \(C\) vẽ đường thẳng \(d_2\) song song với \(AB\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải