Giải bài 35 trang 81 SBT toán 10 - Cánh diều

Đường thẳng ∆ đi qua điểm M(−1 ; 2) và song song với đường thẳng d: 2x – y − 5 = 0 có phương trình tổng quát là:

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng ∆ đi qua điểm M(−1 ; 2) và song song với đường thẳng d: 2xy − 5 = 0 có phương trình tổng quát là:

A. 2xy = 0               B. 2xy + 4 = 0         C. 2x + y + 4 = 0         D. x + 2y – 3 = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm VTPT của ∆ (là VTPT của d)

Bước 2: Viết PTTQ của ∆ biết điểm đi qua là M và VTPT đã tìm ở bước 1

Lời giải chi tiết

d có VTPT \(\overrightarrow n  = (2; - 1)\)

Do ∆ // d nên ∆ nhận \(\overrightarrow n  = (2; - 1)\) làm VTPT.

∆ có PT: 2xy + 4 = 0   

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close