Bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 3.1, 3.2 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 7. Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 1000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3.1

Diện tích rừng trồng tập trung của tỉnh Quảng Ninh trong một số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) được cho trong bảng sau:  


a) Dấu hiệu ở đây là gì? 

b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được bao nhiêu nghìn ha rừng?

c) Biểu diễn bằng biểu đồ hình chữ nhật.

d) Nhận xét về tình hình trồng rừng của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ năm 2000 đến nằm 2008.

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu từ đó xác định dấu hiệu và vẽ biểu đồ hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

a) Dấu hiệu là: Diện tích rừng trồng tập trung trong một năm của tỉnh Quảng Ninh.

b) Năm 2006 tỉnh Quảng Ninh trồng được \(13,2\) nghìn ha rừng.

c) Biểu đồ hình chữ nhật: 

Biểu đồ biểu diễn diện tích rừng trồng tập trung ở Quảng Ninh

d) Nhận xét: 

Diện tích rừng trồng của tỉnh Quảng Ninh:  

+) Tăng dần từ năm này qua năm khác (không kể các năm 2001, 2002, 2003 vì không có số liệu)

+) Cao nhất là năm 2008 với \(16,6\) nghìn ha.

Bài 3.2

Kết quả phân loại trình độ học tập khi kết thúc năm học 2006 – 2007 của toàn bộ học sinh trường THCS Nguyễn Trãi như sau: 

- Loại kém \(5\%;\)

- Loại yếu \(15 \%;\)

- Loại trung bình \(55 \%;\)

- Loại khá \(20\%;\)

- Loại giỏi \(5\%.\)

Hãy biểu diễn kết quả trên bằng biểu đồ hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

Từ các dữ kiện đề bài vẽ biểu đồ hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

  • Bài 10 trang 9 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 10 trang 9 sách bài tập toán 7. Có 10 đội bóng tham gia một giải bóng đá. Mỗi đội đều phải đá lượt đi và lượt về với từng đội khác....

  • Bài 9 trang 9 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 9 trang 9 sách bài tập toán 7. Lượng mưa trung bình hàng tháng từ tháng 4 đến tháng 10 trong một năm ở một vùng được trạm khí tượng ghi lại trong bảng dưới đây (đo theo mm và làm tròn đến mm):...

  • Bài 8 trang 8 SBT toán 7 tập 2

    Giải bài 8 trang 8 sách bài tập toán 7. Biểu đồ trên biểu diễn kết quả của học sinh trong một lớp qua một bài kiểm tra. Từ biểu đồ đó hãy:...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài