Bài 3 mục III trang 116 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 116 VBT Sinh học 8: Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án đúng nhất bằng cách điền dấu × vào ô ở đầu câu

Cấu tạo của một nơron điển hình:

  a) Thân, nhiều sợi nhánh và sợi trục.
  b) Thân và sợi trục.
  c) Thân và các tua.
  d) Thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục thường có bao miêlin.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh

Lời giải chi tiết

Cấu tạo của một nơron điển hình:

  a) Thân, nhiều sợi nhánh và sợi trục.
  b) Thân và sợi trục.
  c) Thân và các tua.
x d) Thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục thường có bao miêlin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close