Bài 1,2 mục I trang 115 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 115 VBT Sinh học 8: Dựa vào hình 43 – 1 SGK và kiến thức đã học ở bài 6 chương I, hãy mô tả lại cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Dựa vào hình 43 – 1 SGK và kiến thức đã học ở bài 6 chương I, hãy mô tả lại cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Lời giải chi tiết:

Noron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi noron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các noron này với noron khác hoặc với cơ quan trả lời.

Chức năng của noron là: Cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh.

Bài tập 2

Dựa vào hình 43 – 2 SGK và sự hiểu biết, hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ: não, tủy sống, bó sợi cảm giác và bó sợi vận động vào chỗ trống thích hợp:

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh gồm: bộ phận thần kinh trung ương và bộ phận ngoại biên.

- Bộ phận thần kinh trung ương có não và tủy sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tủy: hộp sọ chứa não, tủy sống nằm trong ống xương sống.

- Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác  bó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close