Bài 2.7 trang 4 SBT hóa học 8

Giải bài 2.7 trang 4 sách bài tập hóa học 8. Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C"....

Đề bài

Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C".

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :

A. Cả hai ý đều đúng.

B. Cả hai ý đều sai

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nước cất sôi ở 100°C

Lời giải chi tiết

Vì nước cất sôi ở 100°C.

=> Chọn C  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Chất
Gửi bài