Bài 2.48 trang 83 SBT hình học 11

Giải bài 2.48 trang 83 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD. Gọi G1 và G1 lần lượt là trọng tâm của các tam giác SBC và SCD...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy là tứ giác \(ABCD\). Gọi \(G_1\) và \(G_2\) lần lượt là trọng tâm của các tam giác \(SBC\) và \(SCD\)

Tìm giao tuyến của mặt phẳng \((AG_1G_2)\) với các mặt phẳng \((ABCD)\) và \((SCD)\).

Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng \((AG_1G_2)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng tính chất: "Nếu mặt phẳng \((\alpha )\) song song với đường thẳng \(a\) nằm trong mặt phẳng \((\beta )\) thì \((\alpha )\) cắt \((\beta )\) theo giao tuyến \(b//a\)".

- Tìm các giao tuyến của \((AG_1G_2)\) với các mặt của hình chóp suy ra thiết diện.

Lời giải chi tiết

Gọi \(I, J\) lần lượt là trung điểm của \(BC, CD\).

Ta có \(IJ\parallel {G_1}{G_2}\) nên giao tuyến của hai mặt phẳng \((AG_1G_2)\) và \((ABCD)\) là đường thẳng \(d\) qua \(A\) và song song với \(IJ\)

Gọi \(O = IJ \cap AC,\) \(K = {G_1}{G_2} \cap SO,L = AK \cap SC\)

\(LG_2\) cắt \(SD\) tại \(R\)

\(LG_2\) cắt \(SB\) tại \(Q\)

Khi đó \(\left( {A{G_1}{G_2}} \right) \cap \left( {SCD} \right) = LR\)

Ta có thiết diện là tứ giác \(AQLR\).

Loigiaihay.com

 • Bài 2.49 trang 83 SBT hình học 11

  Giải bài 2.49 trang 83 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Trên ba cạnh AB, AC, AD lần lượt lấy các điểm B’, C’, D’ sao cho đường thẳng B’C’cắt đường thẳng BC tại K, đường thẳng C’D’ cắt đường thẳng CD tại J, đường thẳng D’B’ cắt đường thẳng DB tại I...

 • Bài 2.50 trang 84 SBT hình học 11

  Giải bài 2.50 trang 84 sách bài tập hình học 11. Cho tứ diện ABCD. Tìm vị trí điểm M trong không gian sao cho:...

 • Bài 2.47 trang 83 SBT hình học 11

  Giải bài 2.47 trang 83 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (có đáy nhỏ BC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và SD, O là giao điểm của AC và DM...

 • Bài 2.46 trang 83 SBT hình học 11

  Giải bài 2.46 trang 83 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy là hình bình hành. Gọi C’ là trung điểm của SC và M là một điểm di động trên cạnh SA. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C’M và song song với BC...

 • Bài 2.45 trang 83 SBT hình học 11

  Giải bài 2.45 trang 83 sách bài tập hình học 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ( đáy lớn AD). Gọi O la giao điểm của AC và BD, I và J lần lượt là trung điểm của SB và SC...

Quảng cáo
close