Giải bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 64 SBT Sinh học 11. 21. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào

A. thụ thể liên kết prôtein G

B. thụ thể tirôzin-kinaza

C. kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

D. thụ thế nội bào.

Phương pháp giải:

Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

Lời giải chi tiết:

Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vào kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.

Đáp án C

Câu 22

22. Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào khi điện thế hoạt động ở giai đoạn đảo cực làm cho

A. bên trong màng tích điện âm, bên ngoài màng tích điện dương.

B. trong và ngoài màng cùng tích điện dương,

C. trong và ngoài màng cùng tích điện âm.

D. bên trong màng tích điện dương, bên ngoài màng tích điện âm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào khi điện thế hoạt động ở giai đoạn đảo cực làm cho bên trong màng tích điện dương, bên ngoài màng tích điện âm.

Đáp án D

Câu 23

23. Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là

A. mất phân cực - đảo cực - tái phân cực.

B. tái phân cực - đảo cực - mất phân cực.

C. mất phân cực - tái phân cực - đảo cực.

D. đảo cực - tái phân cực - mất phân cực.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là: mất phân cực - đảo cực - tái phân cực.

Đáp án A

Câu 24

24. Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, bơm Na - K có vai trò vận chuyển

A. Na+ từ trong ra ngoài màng

B. K+ từ ngoài vào trong màng

C. Na+ từ ngoài vào trong màng.

D. K+ từ trong ra ngoài màng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết điện thế hoạt động

Lời giải chi tiết:

Khi tế bào ở trạng thái hoạt động, hơm Na - K có vai trò vận chuyển Na+ từ ngoài vào trong màng.

Đáp án C

Câu 25

25. Hưng phấn được truyền đi dưới dạng xung thần kinh theo hai chiều

A. từ nơi bị kích thích.

B. trong sợi thần kinh,

C. trong cung phản xạ.

D. chuỳ xináp.

E. màng sau xináp.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Sự lan truyền xung thần kinh

Lời giải chi tiết:

Hưng phấn được truyền đi dưới dạng xung thần kinh theo hai chiều trong sợi thần kinh,

Đáp án B 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close