Giải bài 21,22,23 trang 21 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23 trang 21 SBT Sinh học 11.21. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

A. xanh lục và vàng.

B. vàng và xanh tím.

C. xanh lơ và đỏ.

D. da cam và đỏ.

E. đỏ và xanh tím.

Phương pháp giải :

Xem lsy thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp

Lời giải:

Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là đỏ và xanh tím

Chọn E

Câu 22

22. Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ

A. \(H_2O\)                  B. các chất khoáng,

C. \(CO_2\).                 D.nitơ.

Phương pháp giải:

Chất hữu cơ thực vật được tạo thành thông qua quang hợp

Lời giải:

Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ \(CO_2\).

Chọn C

Câu 23

23. Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?

A. Vì tận dụng được nồng độ \(CO_2\)

B. Vì nhu cầu nước thấp.

C. Vì tận dụng được ánh sáng cao.

D. Vì không có hô hấp sáng.

Phương pháp giải :

Thực vật C4 không lãng phí chất hữu cơ chúng tạo ra.

Lời giải:

Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 vì không có hô hấp sáng

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 17
Gửi bài