Bài 2.1 trang 3 SBT hóa học 8

Giải bài 2.1 trang 3 sách bài tập hóa học 8. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:...

Đề bài

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp :

" Các vật thể ........... đều gồm một số .......... khác nhau, ....... được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là ........  hay hỗn hợp một số ............ Nên ta nói được :

Đâu có ....... là có ....... "

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về chất Tại đây

Lời giải chi tiết

Các vật thể tự nhiên đều gồm một số chất khác nhau, vật thể nhân tạo được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là chất hay hỗn hợp một số chấtNên ta nói được  

Đâu có vật thể là có chất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2: Chất
Gửi bài