Bài 21 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 21 VBT toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính: (3,5)^2 ...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi để tính:    

\((3,5)^{2};(-0,12)^{3};(1,5)^{4};\)\((-0,1)^{5};(1,2)^{6}\)      

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính bấm để ra kết quả.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {\left( {3,5} \right)^2} = 12,25 \cr 
& {\left( { - 0,12} \right)^2} = 0,0144 \cr 
& {\left( {1,5} \right)^4} = 5,0625 \cr 
& {\left( { - 0,1} \right)^5} = - 0,00001 \cr 
& {\left( {1,2} \right)^6} = 2,985984 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close