Bài 20 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 21 VBT toán 7 tập 1. Viết các số (0,25)^8 và (0,125)^4 dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

Quảng cáo

Đề bài

Viết các số  \((0,25)^{8}\) và \((0,125)^{4}\)  dưới dạng các lũy thừa của cơ số \(0,5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

\((0,25)^{8} = \left [ (0,5)^{2} \right ]^{8} = (0,5)^{16}\)

\((0,125)^{4} = \left [ (0,5)^{3} \right ]^{4} = (0,5)^{12}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close