Bài 19 trang 21 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 21 VBT toán 7 tập 1. Tìm x, biết...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm \(x\), biết

\(\begin{gathered}
a)\,\,x:{\left( { - \frac{1}{2}} \right)^3} = - \frac{1}{2} \hfill \\
b)\,\,\,\,{\left( {\,\frac{3}{4}} \right)^5}.x = {\left( {\frac{3}{4}} \right)^7} \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

b) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,x:{\left( { - {1 \over 2}} \right)^3} = - {1 \over 2} \cr 
&  \Rightarrow x = \left( { - {1 \over 2}} \right).{\left( { - {1 \over 2}} \right)^3} \cr 
&  \Rightarrow x = {\left( { - {1 \over 2}} \right)^4} = {1 \over {16}} \cr 
& b)\,\,\,\,{\left( {\,{3 \over 4}} \right)^5}.x = {\left( {{3 \over 4}} \right)^7} \cr 
&   \Rightarrow  x = {\left( {{3 \over 4}} \right)^7}:{\left( {{3 \over 4}} \right)^5} \cr 
&  \Rightarrow  x = {\left( {{3 \over 4}} \right)^2} = {9 \over {16}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close