Giải bài 20,21,22 trang 41 SBT Sinh học 11

Giải bài 20,21,22 trang 41 SBT Sinh học 11. 20. Khắng định nào sau đây minh hoạ tốt nhất cân bằng nội mô:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

20. Khắng định nào sau đây minh hoạ tốt nhất cân bằng nội mô:

A. Hầu hết người trưởng thành cao 1,5m đến 1,8m.

B. Phổi và ruột non đều có diện tích bề mặt trao đổi rộng

C. Khi nồng độ muối của máu tăng lên, thận phải thải ra nhiêu muối hơn.

D. Mọi tế bào của cơ thể có cùng một kích cỡ giốn2 nhau

E. Khi lượng ôxi trong máu giảm, ta cảm thấy đầu lâng lâng.

Phương pháp giải:

Khi nồng độ muối của máu tăng lên, thận phải thải ra nhiêu muối hơn.

Lời giải chi tiết:

Khắng định nào sau đây minh hoạ tốt nhất cân bằng nội mô: Khi nồng độ muối của máu tăng lên, thận phải thải ra nhiêu muối hơn.

Chọn C

Câu 2

21. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao mặc dù hàm lượng ôxi hoà tan trong nước thấp vì :

A. dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.

B. các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quan dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.

C. máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

D. cả A, B và C.


Phương pháp giải:

Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao mặc dù hàm lượng ôxi hoà tan trong nước thấp vì :

-dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục.

-các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quan dày đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí.

-máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiến mang.

Lời giải chi tiết:

Tất cả A,B,C đều đúng 

Chọn D

Câu 3

22. Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao vì

A. có thêm các túi khí làm tăng bề mặt trao đổi khí.

B. có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước nhờ sự co dãn của hệ thống túi khí khi các cơ hô hấp co dãn.

C. trong phổi không có khí đọng như ở phổi thú.

D. chỉ có A và B.

E. chỉ có B và C

Phương pháp giải:

Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao vì

-có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước nhờ sự co dãn của hệ thống túi khí khi các cơ hô hấp co dãn.

-trong phổi không có khí đọng như ở phổi thú.

Lời giải chi tiết:

Đáp án B và C đúng

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close