Giải bài 2 trang 91 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 91 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau :

Đặc điểm sinh sản

Chim bồ câu

Ý nghĩa

Sự thụ tinh

 

 

Đặc điểm bộ phận giao phối

 

 

Số lượng trứng

 

 

Cấu tạo trứng

 

 

Sự phát triển của trứng và con non

 

 

Kết luận về sự sinh sản của chim so với bò sát

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo trong của chim bồ câu

Lời giải chi tiết

Đặc điểm sinh sản

Chim bổ câu

Ý nghĩa

Sự thụ tinh

Thụ tinh trong

Hiệu quả thụ tinh cao

Đặc điểm bộ phận giao phối

Con đực chỉ có bộ phận giao phối tạm thời

Gọn nhẹ cho cơ thể khi bay

Số lượng trứng

ít (2 trứng/lứa)

Tăng dinh dưỡng cho trứng nên tỉ lệ nở cao

Cấu tạo trứng

Nhiều noãn hoàng, có vỏ đá vôi bao bọc

Tăng dinh dưỡng của trứng, tỉ lệ nở cao, bảo vệ trứng

Sự phát triển của trứng và con non

Chim bố mẹ thay nhau ấp. Chim mới nở là chim non yếu, chưa mở mắt, trên thân chỉ có một ít lông tơ, được chim bố, mẹ mớm nuôi bằng sữa diều (tiết từ diều của chim bố, mẹ)

An toàn và giữ ổn định nguồn nhiệt, con được chãm sóc nén tỉ lệ sống sót cao

Kết luận về sự sinh sản của chim so với bò sát

Sự sinh sản của chim hoàn chỉnh hơn so với bò sát thể hiện ở tập tính ấp trứng và nuôi con.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 92 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 92 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 4 trang 93 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 93 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

 • Giải bài 5 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tiêu hóa ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 6 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ hô hấp ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 7 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở chim với đời sống bay lượn.

Quảng cáo
close