Giải bài 4 trang 93 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 93 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng nêu các đặc điểm bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng nêu các đặc điểm bộ xương chim thích nghi với đời sống bay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Quan sát bộ xương chim bồ câu

Lời giải chi tiết

Các bộ phận của xương

Đặc điểm cấu tạo

Ý nghĩa với sự bay

1. Các đốt sống cổ

Khớp với nhau theo khớp yên ngựa

Làm cho sự vận động của đầu rất linh hoạt

2. Chi trước

Biến đổi thành cánh (xương cánh và xương đùi rỗng không chứa tuỷ mà chứa các nhánh của túi khí)

Có tác dụng để quạt không khí đẩy và nâng cơ thể, cản không khí khi hạ cánh, làm cho xương xốp, nhẹ

3. Các ngón chi sau

3 ngón trước, 1 ngón sau

Giúp chim đứng vững, đậu cành và di chuyển dễ dàng

4. Xườn ức

Phát triển có mấu lưỡi hái rộng

Là nơi bám của cơ ngực vận động cánh

5. Các đốt sống lưng, đốt sống hông

Đều gắn chặt với xương đai hông

Làm thành một khối vững chắc

6. Xương quạ

Lớn có đầu tựa vào xương ức

Làm trụ vững chắc cho hoạt động của đôi cánh

Kết luận: bộ xương chim bồ câu nhẹ, xốp, mỏng, vững chắc, thích nghi với sự bay lượn

 Loigiaihay.com

 • Giải bài 5 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tiêu hóa ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 6 trang 94 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 94 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ hô hấp ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 7 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Nêu cấu tạo và phân tích các đặc điểm thích nghi của hệ tuần hoàn ở chim với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 8 trang 95 SBT Sinh học 7

  Giải bài 8 trang 95 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy phân tích các đặc điểm cấu tạo trong của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn.

 • Giải bài 9 trang 96 SBT Sinh học 7

  Giải bài 9 trang 96 Sách bài tập Sinh học 7: Điền các đặc điểm cấu tạo ngoài của một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng trong bảng sau:

Quảng cáo
close