Giải bài 2 trang 83 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 83 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột C.

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền (a, b, c...) vào cột C.

A. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn

C. Trả lời

B. Thể hiện sự thích nghi với đời sống ở cạn

1. Cổ dài

2. Da khô có vảy sừng bao bọc

3. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

4. Màng nhĩ nằm trong hai hốc tai ở hai bên đầu

5. Thân dài, đuôi rất dài 

6. Bàn chân có năm ngón, có vuốt

1........

2........

3........

4........

5........

6........

a) Tham gia di chuyển trên cạn       

b) Động lực chính của sự di chuyển

c) Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ

d) Bảo vệ mắt tránh bụi và ánh sáng nắng gắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô
e) Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng
g) Đào hang để trú đông
h) Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và di chuyển

Lời giải chi tiết

A. Đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn

C. Trả lời

B. Thể hiện sự thích nghi với đời sống ở cạn

1. Cổ dài

2. Da khô có vảy sừng bao bọc 

3. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

4. Màng nhĩ nằm trong hai hốc tai ở hai bên đầu

5. Thân dài, đuôi rất dài 

6. Bàn chân có năm ngón, có vuốt

1.e

2.h

3.d

4.c

5.b

6.a

a) Tham gia di chuyển trên cạn       

b) Động lực chính của sự di chuyển

c) Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ

d) Bảo vệ mắt tránh bụi và ánh sáng nắng gắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô
e) Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng
g) Đào hang để trú đông
h) Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể

Loigiaihay.com

 • Giải bài 3 trang 84 SBT Sinh học 7

  Giải bài 3 trang 84 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng so sánh bộ xương của thằn lằn với bộ xương của ếch.

 • Giải bài 4 trang 84 SBT Sinh học 7

  Giải bài 4 trang 84 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của thằn lằn phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn.

 • Giải bài 5 trang 85 SBT Sinh học 7

  Giải bài 5 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Lập bảng phân biệt cấu tạo của các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

 • Giải bài 6 trang 85 SBT Sinh học 7

  Giải bài 6 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy nêu những đặc điểm của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của thằn lằn bóng hoàn chỉnh hơn so với ếch đồng.

 • Giải bài 7 trang 85 SBT Sinh học 7

  Giải bài 7 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Bò sát

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close