Giải bài 7 trang 85 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 85 Sách bài tập Sinh học 7: Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Bò sát

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng về sự đa dạng thành phần loài của lớp Bò sát

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng của bò sát

Lời giải chi tiết

Lớp

Số lượng trên thế giới

Số lượng ở Việt Nam

Bộ

Đại diện

Đặc điểm cơ bản

Môi trường sống

Bò sát

Khoảng 6500 loài

271 loài

Có vảy

Thằn lằn bóng, rắn ráo

Hàm ngắn, răng nhỏ. Trứng có màng dai bao bọc, không có mai và yếm

Ở cạn

Cá sấu

Cá xấu xiêm

Hàm rất dài, có nhiều răng lớn, nhọn, sắc, trứng có vỏ đá vôi bao bọc, không có mai và yếm.

Ở cạn và ở nước

Rùa

Ba ba, rùa núi, đồi mồi, vích

Hàm không có răng, có mai và yếm

Ở cạn và ở nước

Đầu mỏ

Hiện tồn tại một loài nhông Tây Tân Lan

  Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close