Giải bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 47 SBT Sinh học 7: Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ngành Chân khớp.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ngành Chân khớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đặc điểm chung của ngành Chân khớp

Lời giải chi tiết

Ngành Chân khớp có đặc điểm cấu tạo trong như sau:

- Hệ tuần hoàn hở, có tim phát triển.

- Hệ thần kinh kiểu chuỗi hạch bụng: có hạch não phát triển.

- Về sinh sản: Chân khớp phân tính: Một số còn kèm theo hiện tượng dị hình chủng tính (đực cái sai khác nhau).

- Về phát triển cá thể: Do vỏ kitin không lớn theo cơ thể được nên chân khớp thường xuyên trút bỏ vỏ cũ, hình thành vỏ mới to lớn hơn, được gọi là hiện tượng lột xác.

- Chân khớp rất đa dạng về loài và là ngành có số loài lớn nhất của giới Động vật.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài