Giải bài 2 trang 123 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 123 Sách bài tập Sinh học 7: Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính ở động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tiến hóa về sinh sản

Lời giải chi tiết

Hình thức sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong thụ tinh của trứng ngược lại với sinh sản hữu tính.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 123 SBT Sinh học 7: Đặc điểm cơ bản để phân biệt động vật với thực vật là động vật

  • Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 SBT Sinh học 7

    Giải bài 7,8,9,10,11,12 trang 124 Sách bài tập Sinh học 7: Các đặc điểm thể hiện sự tiến hoá trong sinh sản ở động vật là

  • Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7

    Giải bài 1 trang 123 SBT Sinh học 7: Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây theo trật tự đúng thể hiện sự tiến hóa trong cấu tạo của hệ thần kinh động vật: thần kinh chuỗi hạch với hạch ở đầu phát triển, chưa có yếu tố thần kinh riêng biệt, thần kinh mạng lưới, thần kinh ống.

Quảng cáo
close