Bài 2 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 8: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết các sản phẩm thải do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Quảng cáo

Đề bài

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì?

- Việc bài tiết các sản phẩm thải do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

Lời giải chi tiết

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

- Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên:

Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu
CO2 Phổi (hệ hô hấp)
Mồ hôi Da
Nước tiểu Thận (hệ bài tiết)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close