Bài 2 mục III trang 104 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 2 mục III Củng cố hoàn thiện trang 104 VBT Sinh học 8: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết các sản phẩm thải do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Quảng cáo

Đề bài

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì?

- Việc bài tiết các sản phẩm thải do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

Lời giải chi tiết

- Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

- Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên:

Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu
CO2 Phổi (hệ hô hấp)
Mồ hôi Da
Nước tiểu Thận (hệ bài tiết)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close