Bài 1,2 mục I trang 102,103 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2 mục I Nhận thức kiến thức trang 102,103 VBT Sinh học 8: Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Lời giải chi tiết:

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ hoạt động trao đổi chất của tế bào, cùng một số chất được đưa vào cơ thể quá liều lượng có thể gây hại cho cơ thể cũng được bài tiết ra ngoài.

Bài tập 2

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan nào?

a) Thận, cầu thận, bóng đái. c) Thận, bóng đái, ống đái.
b) Thận, ống thận, bóng đái. d) Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

 2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là?

a) Thận. b) Ống dẫn nước tiểu. c) Bóng đái. d) Ống đái.

3. Cấu tạo của thận gồm:

a)Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

b)Phần vỏ, phần tủy, bể thận.

c)Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận.

d)Phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp, bể thận.

4. Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

a) Cầu thận, nang cầu thận. c) Cầu thận, ống thận.
b) Nang cầu thận, ống thận. d) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Lời giải chi tiết:

1. Chọn đáp án D

2. Chọn đáp án A

3. Chọn đáp án D

4. Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close