Bài 14 trang 20 Vở bài tập toán 7 tập 2

Giải bài 14 trang 20, 21 VBT toán 7 tập 2. Quan sát bảng "tần số" và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bảng "tần số" (bảng 15) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số trung bình cộng có thể là đại diện cho dấu hiệu khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại (không có sự chênh lệch nhau quá lớn).

Lời giải chi tiết

Ta biết rằng số trung bình cộng không thể là "đại diện" tốt cho dãy giá trị của dấu hiệu khi có sự chênh lệch quá lớn giữa các giá trị, vì vậy khi đọc bảng 15 thì trong trường hợp này không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close